Op alle sessies en andere vormen van afspraken van Praktijk Levensgeluk zijn de volgende regels en voorwaarden van toepassing:

 1. De praktijk heeft geen secretariaat. Contact is mogelijk per voorkeur per email of whatsapp om een afspraak te maken/ te verzetten. Bij een eerste contact volgt bij voorkeur eerst een telefonische kennismaking voordat een eerste afspraak geplant wordt.
 2. Overleg door therapeut met derden ( telefonisch/ schriftelijk of per mail) gebeurt uitsluitend nadat schriftelijke toestemming door cliënt(en) is gegeven. Hiervan wordt alleen bij crisissituaties waarin gevaar bestaat afgeweken in overleg met een collega of na handhaving van de meldcode huiselijk geweld.
 3. Facturen worden na een sessie per email verstuurd.
 4. Facturen dienen binnen 7 dagen voldaan te zijn tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. Bij betalingsachterstanden wordt eerste een herinnering verstuurd, hierna kan een incassoprocedure gestart worden met meerkosten. De therapeute behoud zich voor verdere afspraken daarmee stop te zetten.
 5. Uitgebreidere gesprekken met derden, die op verzoek van de klant plaatsvinden, worden in rekening gebracht bij de klant.
 6. Wanneer op verzoek schriftelijke verslaglegging wordt gevraagd of om deze naar derden te versturen wordt dit in rekening gebracht. Er wordt geen inhoudelijke discussie over de verslaglegging gevoerd of deze achteraf aangepast.
 7. De klant is verantwoordelijk voor betaling van de factuur. De betalingsverplichting aan J. Falzeder, Praktijk Levensgeluk, staat los van inhoudelijke overeenstemming met verslaglegging, mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingsmogelijkheden. De klant dient zich hierover zelf voldoende te informeren/ op de hoogde te zijn voordat hij de behandelingsovereenkomst aangaat met de therapeut. Eventuele wensen mbt de factuur zijn dan ook vooraf kenbaar te maken.
 8. Afspraken moeten 48 uur van te voren worden afgezegd.  Afmeldingen binnen 48 uur worden in rekening gebracht.
 9. Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit eerst met uw therapeut. De praktijk verstrekt tijdens het eerste intakegesprek informatie en verwijst naar de klachtenprocedure volgend de beroepsverening waarbij de therapeute aangesloten is. Is uw ongenoegen niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.
 10. Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de (SBLP, www.sblp.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).
 11. De cliënt heeft het privacyreglement van Praktijk Levensgeluk gelezen, welke vermeld staat op de website van Praktijk Levensgeluk onder: www.johannalevensgeluk.nl en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 12. J. Falzeder, Praktijk Levensgeluk, is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van de afgesproken werkplek, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de afgesproken werkruimte en het gebruik maken van eventueel aansluitende faciliteiten.

Scroll naar boven