Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid van johannalevensgeluk.nl Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht of verstrekt zonder jouw expliciete toestemming.

Bescherming van persoonsgegevens

Praktijk Levensgeluk neemt je privacy van persoonsgegevens zeer serieus en zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstreken zonder jouw expliciete toestemming. Ze worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Praktijk Levensgeluk wordt beheerd door J. Falzeder  (KvK: 58172025)

Welke algemene gegevens worden verzameld?

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht, een sessie hebt gevolgt of een andere aanvragen doet voor één van mijn producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Praktijk Levensgeluk verwerkt alleen de gegevens die je zelf verstrekt of die aan jouw gevraagt worden om een digitale factuur op te stellen (voor bij. vergoeding bij de zorgverzekeraar).

Welke bijzondere en/of gevoelige gegevens worden verzameld?

Voor een goede behandeling in mijn praktijk is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijv. bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid als dit nodig blijkt of mbt afspraken bij mijn ev. Overlijden.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen of verwerken in belastingaangiftes.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jouw eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Er zijn afspraken mbt als ik zou komen te overlijden dat het alsnog mogelijk is voor jou om deze ev. in te mogen zien.

Persoonsgegevens voor uw zorg- en/of betaalnota

Op uw zorg- of betaalnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats

Uw geboortedatum

ev. Verzekeringsnummer en naam

Datum van de behandeling

Een korte omschrijving van de behandeling met ev. code

Kosten van het consult

Met welk doel worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Je gegevens van behandeling in de praktijk worden alleen verzameld en verwerkt met jouw toestemming voor het doel van je behandeling en jouw persoonlijke contact met Praktijk Levensgeluk.

Je gegevens die je invult bij een contactformulieren worden gebruikt om je te antwoorden, praktische informatie te sturen en/of om afspraken te kunnen maken.

Je gegevens die je invult bij een aanvraagformulier voor mijn nieuwsbrief of een gratis download worden alleen gebruikt voor datgene dat je hebt aangevraagd.

Beveiliging persoonsgegevens

Praktijk Levensgeluk heeft passende technische maatregelen genomen om je behandel- en persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Ondanks dat er beveiligingsmaatregelen zijn genomen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is de beheerder van deze site niet aansprakelijk.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Je kunt bij gebruik van mijn website toestemming geven voor het gebruik van cookies.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Uitschakelen en verwijderen van cookies

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Jouw gegevens op website johannalevensgeluk.nl

Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis (online) workshop en/of training, een contactformulier of een aankoop hebt verricht en je in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van een link of door contact met Praktijk Levensgeluk op te nemen. Je naam en e-mailadres wordt meteen uit het bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Social media

Praktijk Levengeluk deelt verschillende content van de website via Social Media (share) buttons. Van de onderstaande Social Media Platforms zij buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

Facebook

LinkedIn

Reacties

De reactie-module onderaan mijn blog-artikelen maakt gebruik van het commentsysteem van WordPress, ontwikkeld door WordPress.com. WordPress.com heeft geen toegang tot de gegevens die je via de reactiemodule verstrekt.

Links

Op johannalevensgeluk.nl tref je links naar externe websites aan. Door op zo’n link te klikken ga je naar een website buiten johannalevensgeluk.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Praktijk Levensgeluk bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens van behandeling in de praktijk worden tenminste 15 jaar bewaard conform de wettelijke verplichting. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Praktijk Levensgeluk verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna Praktijk Levensgeluk  jouw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@johannalevensgeluk.nl

Wijzigingen

Praktijk Levensgeluk behoudt te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Praktijk Levensgeluk controleert regelmatig of zij nog aan dit privacybeleid voldoet. Als je vragen hebt neem dan contact op via info@johannalevensgeluk.nl

Amsterdam, januari 2020

Scroll naar boven